Ce facem cu datele personale?

Iti multumim pentru interesul acordat programului BusinessDrive. Pentru noi este deosebit de important sa asiguram protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizezi. Gaseste, te rugam, mai jos informatii relevante privind acest subiect:

Cine suntem?

Diagma S.R.L. este o societate comerciala inregistrata in Romania cu numarul J40/1702/2001, cod fiscal RO13710654, adresa: str. Viitorului 182, Bucuresti Sector 2, tel. +40722551151

Ce date prelucram?

In vederea livrarii serviciilor comandate, informarii privind stadiul comenzii sau confirmarii acesteia, oferirii de raspunsuri la reclamatiile plasate, evaluarii serviciilor oferite, precum si a exercitarii unor activitati comerciale, operationale si de marketing, putem colecta, cu acordul tau, prin intermediul acestui site date personale precum: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu/facturare, adresa de e-mail, adresa de ip, numar de telefon. Nu vom solicita si te rugam sa nu ne incredintezi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceasta pagina web.

Care este scopul prelucrarii?

Datele cu caracter personal furnizate de tine pot fi colectate si prelucrate de noi in situatia in care:
1. Ne soliciti oferte / informatii despre programul BusinessDrive sau despre alte produse / servicii pe care le oferim
Scopul acestui demers include transmiterea ofertelor comerciale si promotionale, a informatiilor generale si particulare despre BusinessDrive si despre celelalte produse / servicii oferite, detalii despre sesiuni, locatii de desfasurare, detalii logistice si organizatorice.
De asemenea, în timpul utilizarii site-ului https://businessdrive.diagma.ro sunt colectate de catre noi date referitoare la istoricul de cautarilor tale, respectiv: articole citite, materiale video vizualizate etc. Totodata, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe site de catre diversi furnizori de servicii de analize si statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate. Colectarea si utilizarea acestor informatii se face exclusiv pentru optimizarea functionarii site-ului si cresterea nivelului experientei utilizatorului.
2. Te inscrii la programul BusinessDrive si/sau la evenimente conexe (gratuite sau contra-cost)
Avem nevoie sa inregistram si prelucram date personale in scopul gestionarii procesului de inscriere (facturare, plata, documente contractuale si comerciale, corespondenta comerciala aferenta) si a furnizarii produselor / serviciilor, respectiv participarea la sesiuni / evenimente (comunicarea detaliilor organizatorice / logistice, emiterea transmiterea ecusoanelor / biletelor / legitimatiilor de acces, realizarea materialelor personalizate, a diplomelor si/sau certificatelor de absolvire, accesul in comunitatea alumnilor BusinessDrive)

Cine are acces la datele tale?

1. Noi, echipa Diagma s.r.l. Contractele noastre de munca au prevederi exprese privind confidentialitatea si sunt aliniate legislatiei privind protectia datelor personale.
2. Furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate, exclusiv in scopurile precizate mai sus. Lucram si vom lucra doar cu furnizori si persoane împuternicite care ofera garanţii suficiente privind respectarea stricta a reglementarilor legale in vigoare privind protectia datelor personale.
Categoriile de servicii pentru care putem colabora cu astfel de furnizori si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:

 • Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;
 • Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 • Servicii de curierat/posta – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 • Servicii de trimite SMS – numarul de telefon;
 • Servicii de procesare plati online – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa, cnp;
 • Servicii juridice – nume, prenume, adresa, cnp;
Cât timp iti stocam datele personale?

Datele cu caracter personal furnizate de tine vor fi pastrate pe perioada derularii relatiilor comerciale sau contractuale dintre noi, precum si ulterior, pentru o durata rezonabila, care nu poate fi mai scurta decât termenul general de prescriptie.

Ce drepturi ai?

În calitate de persoana vizata, ai urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – poti solicita si obtine de la noi un document prin care precizam daca detinem sau nu, respectiv prelucram sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum si acces la datele respective; Pentru a-ti raspunde si furniza copii ale datelor pe anumite suporturi si in anumite formate, Diagma s.r.l. poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative;
 • dreptul la rectificare – ai dreptul de a obtine rectificarea de catre noi a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Diagma s.r.l. va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si te va informa cu privire la acesti destinatari, daca ne soliciti acest lucru;
 • dreptul la stergerea datelor – poti solicita si obtine din partea noastra stergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fara întârzieri nejustificate, iar Diagma s.r.l. are obligatia de a sterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) iti retragi consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Diagma s.r.l. în temeiul legislatiei române sau a Uniunii Europene; Diagma s.r.l. va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si te va informa cu privire la acesti destinatari, daca ne soliciti acest lucru;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – ai dreptul de a obtine din partea Diagma s.r.l. restrictionarea prelucrarii în cazul în care te afli într-unul din urmatoarele cazuri: (i) contesti exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Diagma s.r.l. sa verifice exactitatea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, insa nu doresti stergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Diagma s.r.l. nu mai are nevoie de datele tale cu caracter personal în scopul prelucrarii, insa tu le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; Diagma s.r.l. va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si te va informa cu privire la acesti destinatari, daca ne soliciti acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent; în exercitarea acestui drept, poti cere ca datele tale cu caracter personal sa fie transmise direct catre un alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si nu presupune eforturi disproportionate;
 • dreptul la opozitie – te poti opune, din motive legate de situatia particulara în care te aflati, în orice moment, prelucrarii datelor tale cu caracter personal;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a-ti retrage consimtamântul în orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Diagma s.r.l. pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.
Cum poti avea acces la datele tale personale colectate de noi?

Pentru orice întrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ai transmis, inclusiv în vederea exercitarii drepturilor tale, astfel cum sunt acestea mentionate în cadrul sectiunii anterioare, ne poti contacta la adresa: str. Viitorului 182, Bucuresti Sector 2 sau prin e-mail la businessdrive@diagma.ro.
Vom raspunde in mod gratuit acestor solicitari, cu exceptia cazurilor in care acestea sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, situatie in care Diagma s.r.l. poate sa perceapa o taxa menita sa acopere costurile administrative, sau sa refuze sa dea curs cererii.

Care este baza legala?

Prezentul regulament are drept temei legal Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.